ฉะเชิงเทรา

          ชื่อจังหวัดฉะเชิงเทรานี้ มีผู้สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำภาษาเขมร ซึ่งประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ คำ “ฉะเชิง” เพี้ยนมาจากภาษาเขมรว่า สะตึง และคำ “เทรา” (อ่านว่า เซา) เพี้ยนมาจากภาษาเขมรว่า เจฺริว แปลว่า ลึก ฉะเชิงเทรา จึงมีความหมายว่า “คลองลึก”

          คำว่า สทิง (อ่านว่า สะ-ตึง) ของเขมร ยังปรากฏอยู่ในชื่อสถานที่ของไทยอีกหลายแห่ง ออกเสียงว่า สะ-ทิง ที่ขึ้นชื่อคือ อำเภอสทิงพระ ในจังหวัดสงขลา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.