ชดใช้

          ชดใช้ หมายถึง จ่ายเงินหรือสิ่งของ หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทดแทนความเสียหายที่ตนเป็นผู้ก่อขึ้น ผู้ที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเป็นผู้ชดใช้ความเสียหายนั้น เช่น ศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย แต่ให้ลดลงเพราะโจทก์เรียกค่าเสียหายสูงเกินไป. คนส่วนใหญ่คิดว่าการตัดสินให้อาชญากรติดคุก เป็นการชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรมทางอ้อม. เขาเชื่อว่าที่ชีวิตเขาลำบากยากเข็ญอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเขากำลังชดใช้กรรม. หากมีการประกันความเสียหาย ผู้รับประกันจะต้องชดใช้แทนผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย เช่น  หากเกิดอุบัติเหตุกับรถของท่านที่ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัท บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกชน แต่คนขับต้องรับโทษทางกฎหมายเอง.  สภาทนายความเห็นว่าผู้มีประกันภัยชั้น ๑ ต้องได้รับการชดใช้กรณีที่รถเสียหายจากน้ำท่วม แต่มากน้อยขึ้นอยู่กับความเสียหายจริง.  

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.