ชนะ-พิชิต

          คำว่า ชนะ กับ พิชิต มีความหมายเหมือนกัน คือ ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้. เรายืมคำว่า ชนะ มาจากภาษาเขมร และ ยืมคำว่า พิชิต มาจากภาษาบาลีสันสกฤต

          คำว่า ชนะ ใช้ได้ทั่วไป. ส่วน พิชิต มักใช้ในภาษาเขียน ในบางกรณีผู้เขียนอาจเลือกใช้คำว่า ชนะ หรือ พิชิต ก็ได้ เช่น เขาชนะศัตรู. หรือ เขาพิชิตศัตรู. ในที่สุดเขาก็ชนะหัวใจเธอ. หรือ ในที่สุดเขาก็พิชิตหัวใจเธอ. แต่ในบางกรณีต้องใช้คำว่า ชนะ ไม่ใช้คำว่า พิชิต เช่น ใช้ว่า จงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ. หรือ เขาเรียนชนะน้อง. ไม่ใช้ว่า *จงพิชิตความโกรธด้วยความไม่โกรธ. หรือ *เขาเรียนพิชิตน้อง. และบางกรณีต้องใช้คำว่า พิชิต ไม่ใช้คำว่า ชนะ เช่น ใช้ว่า เขาพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์. ไม่ใช้ว่า *เขาชนะยอดเขาเอเวอเรสต์.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.