ชมจันทร์

          ชมจันทร์ เป็นชื่อพันธุ์ไม้เลื้อยเขตร้อน พบในทวีปอเมริกากลาง อเมริกาใต้ และทุกภาคของประเทศไทย ใบชมจันทร์มีรูปทรงเหมือนหัวใจ ดอกมีสีขาว รูปทรงคล้ายดอกผักบุ้ง กลิ่นหอมอ่อน ๆ บานตอนเช้าและพลบค่ำ

          ชมจันทร์จัดเป็นทั้งไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร ชาวบ้านนิยมปลูกต้นชมจันทร์ไว้ริมรั้ว เพราะปลูกง่าย ให้ดอกดก ดอกตูมใช้กินเป็นผัก ทำอาหาร. ดอกชมจันทร์มีวิตามินบี ธาตุเหล็กและฟอสฟอรัส  ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ส่วนเกสรมีฤทธิ์เป็นยาระบาย ผู้ที่ธาตุอ่อนควรดึงเกสรทิ้งก่อนที่จะนำมาทำอาหาร

          เกษตรกรในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และชาวสวนเกษตรอินทรีย์ในหลายท้องที่เริ่มหันมาปลูกต้นชมจันทร์เป็นพืชเศรษฐกิจ เก็บดอกตูมจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.