ชันโรง

          ชันโรง (อ่านว่า ชัน-นะ-โรง) เป็นแมลงในวงศ์ผึ้ง มีหลายชนิด ขนาดยาวตั้งแต่ ๒-๑๐ มิลลิเมตร ส่วนใหญ่สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม ไม่มีลวดลาย อยู่รวมกันในรังเป็นแมลงสังคม มีการแบ่งชั้นวรรณะเหมือนผึ้ง ชันโรงไม่มีเหล็กในอย่างผึ้งทั่วไป จึงไม่สามารถต่อยได้  แต่มีเขี้ยวกัดเจ็บ. อาหารของชันโรงคือน้ำหวาน น้ำต้อยของดอกไม้ น้ำหวานที่ออกจากงวงตาลโตนด งวงมะพร้าวที่ชาวสวนปาดเพื่อรองน้ำตาล. เราจะเห็นตัวชันโรงได้บ่อย ๆ ตามดอกไม้หรือตามถาดขนมหวาน.  ชันโรงทำรังในโพรงไม้หรือรอยแตกของฝาผนังไม้ตามบ้านเรือน รอยแตกร้าวของปูน. ชันโรงมีประโยชน์ช่วยผสมเกสรดอกไม้ พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น ภาคเหนือเรียก ขี้ตังนี  ภาคอีสานเรียก ขี้สูด

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.