ชา

          ชา เป็นชื่อต้นไม้ขนาดเล็ก ขึ้นในเขตร้อน ใช้ใบอ่อนผึ่งให้แห้ง แล้วชงน้ำกินเป็นเครื่องดื่ม. มีหลายแบบเช่น ชงดื่มเปล่า ๆ แบบชาจีน ชาญี่ปุ่น ชงใส่นมใส่น้ำตาลแบบชาฝรั่ง ชงใส่น้ำตาลใส่น้ำแข็งแบบที่เรียกว่า ชาดำเย็น หรือ ชงใส่นมใส่น้ำตาลและน้ำแข็ง แบบที่เรียกว่า ชาเย็น. คนไทยนิยมกินชาหลายแบบ ตามเวลา สถานที่ และตามความพึงพอใจของแต่ละคน.

          ชาเกิดในประเทศจีนก่อนแล้วแพร่ไปยัง อินเดีย ศรีลังกา ยุโรป และอเมริกา. คำเรียก ชา ในภาษาไทยเป็นคำที่มาจากภาษาจีนกลางว่า ฉา. บางภาษาใช้ตามภาษาจีนแต้จิ๋วที่ว่า เต๊ เช่น คำว่า tea ในภาษาอังกฤษ.

ผู้เขียน  ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล  ราชบัณฑิต  ประเภทวรรณศิลป์  สาขาวิชาภาษาไทย สำนักศิลปกรรม