ซีรั่ม

          ซีรั่ม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า serum (อ่านว่า ซี-รั่ม) สะกด serum ใช้เรียกของเหลวใสที่หลั่งจากเยื่อหุ้มอวัยวะภายใน หรือ เยื่อหุ้มโพรงในช่องอก ช่องท้อง ช่องปอด ช่องหัวใจ ทำหน้าที่หล่อลื่นผนังอวัยวะและผนังของช่องดังกล่าว. อีกความหมายหนึ่ง ซีรั่ม หมายถึง ส่วนที่ประกอบในเลือด สามารถแยกออกจากเลือดที่แข็งตัวแล้ว. ซีรั่ม ส่วนนี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณของสารต่าง ๆ เช่น คอเลสเทอรอล น้ำตาลในเลือด

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.