ซึม

          คำว่า ซึม มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งคือ กิริยาของน้ำหรือของเหลวที่ไหลไปตามรูเล็ก ๆ อย่างช้า ๆ เช่น เหงื่อซึมแผ่นหลัง. น้ำไหลซึมลงไปในดิน

          คำว่า ซึม ความหมายนี้อาจใช้ประสมกับคำอื่นได้ เช่น ปากกาหมึกซึม. ส้วมซึม. และอาจใช้ซ้อนกับคำว่า ซับ เป็น ซึมซับ หมายถึงค่อย ๆ รับทีละน้อย เช่น เด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอาจซึมซับความไม่ดีไปด้วย. หรือใช้ซ้อนกับคำว่า แทรก เป็น แทรกซึม หมายถึงค่อย ๆ แอบเข้าไปไม่ให้รู้ตัว เช่น ฝ่ายตรงข้ามแทรกซึมเข้ามาบ่อนทำลาย.

          คำว่า ซึม อีกความหมายหนึ่งคือ เหงาหงอย ไม่เบิกบาน เช่น หลังจากรู้ผลสอบ เขาก็ซึมไปเลย. พอตกบ่าย เด็ก ๆ ก็ง่วงซึมเรามักใช้คำว่า ซึม ความหมายนี้กับคำว่า เซา เป็น ซึมเซา. หมายถึงมีลักษณะหงอยซึม ไม่กะปรี้กะเปร่า เช่น คนงานคนใหม่ดูท่าทางซึมเซา ฉันเห็นนั่งง่วงอยู่บ่อย ๆ. และใช้ซ้อนกับคำว่า เศร้า เป็น ซึมเศร้า หมายถึง อาการเศร้าหมอง หดหู่ เช่น เขาซึมเศร้าเพราะอกหัก.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.