ฌ เฌอ

          ตัวอักษรไทยลำดับที่ ๑๒ มีชื่อว่า ฌ เฌอ ไม่ใช่ ชอ กระเชอ  เพราะคำว่า กระเชอ ที่ใช้ ช ช้าง หมายถึงภาชนะสานแบบหนึ่ง ดังที่ใช้ว่า กระเชอก้นรั่ว    เฌอ ที่ใช้ ฌ เฌอ แปลว่า ต้นไม้ เป็นคำมาจากภาษาเขมร  ฌ เฌอ เป็นตัวอักษรใช้เขียนคำไม่กี่คำ เนื่องจากใช้เขียนเฉพาะคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต และคำที่มาจากภาษาเขมร และในภาษานั้นก็มีคำที่ใช้ ฌ เฌอ ทั้งที่เป็นพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายไม่มากนัก  คำไทยที่ใช้ ฌ เฌอ มีคำว่า ฌาน หมายถึง ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องจากการทำสมาธิ และคำว่า ฌาปนกิจ หมายถึง การเผาศพ ฌาปนสถาน หมายถึง สถานที่เผาศพ  ส่วนคำที่มาจากภาษาเขมร มีคำว่า เฌอ ที่แปลว่า ต้นไม้ และคำว่า เฌอเอม ที่เป็นคำในวรรณคดี แปลว่า ไม้หวาน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.