ดวง

          ดวง หมายถึง รูปวงกลมที่โหรเขียนขึ้นเพื่อบรรจุตัวเลขซึ่งกำหนดแทนดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่าขณะที่บุคคลคนนั้นเกิด ดาวพระเคราะห์ดวงใดอยู่ในราศีใด เชื่อกันว่า ดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ นั้นมีอิทธิพลต่อความเป็นไปของเจ้าของดวงชะตานั้น. เมื่อโหรทราบเวลาเกิดของผู้ใด ก็จะสามารถทราบตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ ที่ผูกพันกับชีวิตผู้นั้น และเขียนตัวเลขแทนดวงดาวเหล่านั้นลงในภาพวงกลม วงกลมที่มีตัวเลขกำกับนั้นเรียกว่า ดวง. ดวง จึงหมายถึงดวงชะตาของบุคคลด้วย เช่น ดวงดี. ดวงขึ้น. ดวงตก.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.