ดาราจักร

          ดาราจักร มาจากคำว่า ดารา แปลว่า ดวงดาว กับ จักร แปลว่า กงล้อ. ดาราจักร เป็นคำที่บัญญัติให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า galaxy หมายถึง อาณาจักรแห่งดวงดาวซึ่งประกอบด้วย ดาวฤกษ์จำนวนมาก ก๊าซ และฝุ่น ซึ่งมีแรงดึงดูดระหว่างกันและเกาะกลุ่มกันอยู่ ดาราจักรขนาดใหญ่ประกอบด้วยดาวฤกษ์มากถึงหนึ่งล้านล้านล้านดวง ส่วนดาราจักรขนาดเล็กที่สุดมีดาวฤกษ์อยู่รวมกันเพียง ๑๐ ล้านดวง. ดาราจักรมีรูปร่างแตกต่างกัน แต่รูปร่างที่พบมากที่สุดคือรูปแกนบิดโค้งคล้ายหางกังหันหลายแกนประกอบกันจนดูเหมือนกงล้อ จึงได้เรียกว่า ดาราจักร ซึ่งแปลว่า กงล้อแห่งดวงดาว ดาราจักรที่มนุษย์รู้จักดีที่สุดก็คือทางช้างเผือกหรือดาราจักรมิลกี้เวย์ โลกและสุริยจักรวาลของเราอยู่ในดาราจักรนี้. ส่วนดาราจักรชื่ออื่น ๆ เช่น ดาราจักรแอนโดรเมดา ดาราจักรซันฟลาวเว่อร์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.