ดาวรุ่ง

          คำว่า ดาวรุ่ง ในภาษาไทย มีความหมาย ๒ อย่าง อย่างแรกหมายถึง ดาวที่เห็นสุกสว่างบนท้องฟ้าในเวลาเช้ามืด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดาวประกายพรึก คำว่า ประกาย มาจากคำเขมรว่า ผฺกาย  (อ่านว่า ผะ-กาย) แปลว่า ดาว  ส่วนคำว่า พรึก (อ่านว่า พฺรึก) (เขียนว่า พ พาน  ร เรือ  สระอึ  ก ไก่)  แปลว่า เช้า   ประกายพรึก จึงแปลว่า ดาวเช้า ซึ่งก็คือ ดาวศุกร์ นั่นเอง ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ ใกล้โลกมากที่สุด จึงแลเห็นเป็นดาวดวงใหญ่ มีแสงสว่างชัดเจน หากเห็นในเวลาค่ำ เรียกกันว่า ดาวประจำเมือง

          ความหมายอย่างที่ ๒ ของคำว่าดาวรุ่ง คือ นักร้องหรือนักแสดงที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดัง เปรียบเสมือนดาวรุ่งที่จรัสแสงอยู่บนท้องฟ้า

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.