ดาวเคราะห์ และ ดาวเคราะห์แคระ

          ดาวเคราะห์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า planet (อ่านว่า แพฺล-เหฺน็ต) เป็นวัตถุที่ล่องลอยอยู่ในท้องฟ้าในระบบสุริยะ ไม่มีแสงในตัวเอง. สหภาพดาราศาสตร์สากลได้กำหนดลักษณะวัตถุท้องฟ้าที่จัดเข้าเป็นดาวเคราะห์ ว่า จะต้องมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ มีขนาดใหญ่หรือมีมวลมากพอที่จะทรงรูปใกล้เคียงทรงกลม และไม่มีวัตถุอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันและลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกันอยู่ใกล้วงโคจร นอกจากดาวบริวาร. ดาวเคราะห์ที่สำคัญ เดิมมี ๙ ดวง นับตามระยะที่ห่างจากดวงอาทิตย์ออกมาตามลำดับ คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวพลูโต

          แต่ปัจจุบัน ดาวพลูโต ถูกลดฐานะจากดาวเคราะห์ ลงมาเป็น ดาวเคราะห์แคระ หรือ ภาษาอังกฤษว่า dwarf planet (อ่านว่า ดะ-วอร์ฟ  แพฺล-เหฺน็ต) เพราะมีลักษณะต่างจากดาวเคราะห์ คือ มีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นอย่างมาก และมีวัตถุอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงทั้งขนาดและรูปร่าง อยู่ในวงโคจร แต่วัตถุนั้นไม่ใช่ดาวบริวาร

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.