ตกกระป๋อง

          ตกกระป๋อง ประกอบด้วยคำว่า ตก กับคำว่า กระป๋อง. คำว่า ตก เป็นคำกริยา ความหมายหนึ่งหมายถึง ลดลงสู่ระดับตํ่าในอาการต่าง ๆ เช่น ตกบันได. เครื่องบินตก. น้ำตก. ฝนตก. ส่วนอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ลดลง เช่น ฝีมือตก. ราคาตก. เสียงตก. ส่วนคำว่า กระป๋อง เป็นคำนามหมายถึงภาชนะทําด้วยเหล็กหรือสังกะสีเป็นต้น มักมีรูปเป็นทรงกระบอก สําหรับบรรจุของต่าง ๆ ลักษณนามของคำนี้ใช้ว่า ใบ หรือ ลูก เช่น กระป๋องรูปทรงสวยใบนี้ฉันซื้อจากงานกาชาด. ปัจจุบัน กระป๋องมักทำด้วยพลาสติก.

          ตกกระป๋อง เป็นภาษาปากแปลว่า ไม่เป็นที่โปรดปราน น่าจะมาจากการที่คนสมัยก่อนใช้กระป๋องเป็นที่ทิ้งขยะ ดังนั้น สิ่งที่ทิ้งลงไปในกระป๋องจึงเป็นสิ่งที่ผู้ทิ้งไม่ต้องการ เช่น เมื่อก่อนเขาเป็นที่โปรดปรานของเจ้านาย พอมีพนักงานคนใหม่ทำงานรับผิดชอบดีกว่า เขาก็ตกกระป๋อง. รายการนี้ตกกระป๋องไปแล้ว เพราะคนดูโทรทัศน์ไม่นิยม.

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.