ตะลุมพุก

          คำว่า ตะลุมพุก มีหลายความหมาย

          ความหมายแรก ตะลุมพุกเป็นท่อนไม้กลม ๆ มีด้ามคล้ายค้อน แต่ใหญ่กว่าค้อนมาก ใช้สำหรับตำข้าว หรืออาจใช้กับไม้ท่อนขนาดเล็กที่มีด้ามสั้น ตัวสั้น สำหรับทุบผ้าให้เรียบ เรียก ไม้ตะลุมพุก

          ตะลุมพุกเป็นค้อนที่หนัก เราจึงเปรียบหมัดที่หนักว่า หมัดตะลุมพุก เช่น นักมวยคนนี้โดนหมัดตะลุมพุกล้มลงไปนอน.

          ความหมายที่ ๒ ตะลุมพุกเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง แต่เวลาสืบพันธุ์จะว่ายเข้าในเขตน้ำจืด  ปลาตะลุมพุกมีลำตัวยาวรี และแบนค่อนข้างมาก ครีบหางเป็นแฉกลึก ท้องเป็นสันแหลม เกล็ดใหญ่ขอบเรียบ แต่เกล็ดที่สันท้องเป็นเหลี่ยมคมเรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย พื้นตัวสีน้ำเงิน หลังสีน้ำเงินอมเทา ตัวยาวได้ถึง ๕๐ เซนติเมตร

          นอกจากนี้ คำว่า ตะลุมพุก ยังเป็นชื่อแหลม อยู่ในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเกิดภัยพิบัติจากวาตภัย สร้างความเสียหายให้แก่แหลมตะลุมพุกเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.