ตะโพก หรือ สะโพก

          ตะโพก หรือ สะโพก เป็นคำเรียกส่วนของร่ายกายด้านข้างและด้านหลังตั้งแต่บั้นเอวลงไปจนถึงโคนขา เป็นส่วนที่มีกล้ามเนื้อหุ้มอยู่ ตะโพกของผู้หญิงมักจะมีส่วนกว้างออกมากกว่าตะโพกของผู้ชาย จึงมีคำอธิบายตะโพกของผู้หญิงหลายคำ เช่น ตะโพกผาย. ตะโพกกลม. ตะโพกสุดเสียงสังข์.  คำว่า ตะโพก เป็นคำที่มาจากภาษาเขมรว่า ตฺรโพก (อ่านว่า ตฺรอ-โป๊ก) ในภาษาไทยตัดเสียงควบในพยางค์แรกออก จึงเป็นคำว่า ตะโพก และเพี้ยนเสียงไปเป็นคำว่า สะโพก.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.