ตัวลายเป็นตุ๊กแก 

          ตัวลายเป็นตุ๊กแก  เป็นสำนวนที่ใช้อธิบายลักษณะของสิ่งที่เป็นลาย ซึ่งดูน่าเกลียด เช่น เขาเป็นอีสุกอีใส เป็นเม็ดขึ้นทั้งตัว หายแล้วยังมีแผลเป็น ตัวลายเป็นตุ๊กแกทีเดียว

          ตุ๊กแกเป็นสัตว์ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน ตัวโตประมาณ ๘-๑๐ นิ้ว หัวค่อนข้างโต หางยาว ตีนมีลักษณะเฉพาะที่ทำให้สามารถเกาะผนังอยู่ได้นาน ๆ  ตุ๊กแกร้องเสียงดังมาก ผิวมีลายเป็นจุดสีต่าง ๆ.    ทำให้มีบทร้องกล่อมเด็กที่ว่า ตุ๊กแกเอย  ตัวลายพร้อย ๆ  งูเขียวตัวน้อยห้อยหัวลงมา คนนอนไม่หลับมากินตับเสียเถิดวา

          มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตุ๊กแกหลายเรื่อง  เช่น ตีนตุ๊กแกที่สามารถเกาะผนังได้นาน ๆ ทำให้เกิดคำขู่ว่า  ถ้าตุ๊กแกเกาะคอใครก็จะไม่ปล่อยไปง่าย ๆ ต้องให้ฟ้าแลบเสียก่อน ตุ๊กแกจึงจะปล่อยมิฉะนั้นต้อง กินปูนสามชามกินน้ำสามโอ่ง  และบางตำราก็บอกว่า ต้องกินขี้สามชามกินน้ำสามโอ่ง  ตุ๊กแกจึงจะปล่อย เป็นต้น. ปัจจุบัน ตุ๊กแกกลับเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ที่เลี้ยงตุ๊กแกสามารถส่งตุ๊กแกออกเป็นสินค้าไปขายประเทศจีน แพทย์จีนได้นำไปประกอบเป็นยา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.