ตัวเต็ง

          ตัวเต็ง ประกอบด้วยคำว่า ตัว และ เต็ง หมายความว่า ตัวที่คาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น ๆ

          คำว่า เต็ง มาจากคำเต็มว่า ตาเต็ง เป็นชื่อเรียกตาชั่งขนาดเล็กชนิดหนึ่งของจีน มีถาดห้อยอยู่ทางหัวคันที่เป็นไม้หรืองาช้าง มีตุ้มถ่วงห้อยเลื่อนไปมาตามคัน.   ของที่ชั่งได้น้ำหนักครบเรียกว่า ได้เต็ง เต็มเต็ง หรือ เต็ง ต่อมานำมาใช้แก่การแข่งม้า เรียกม้าที่มีน้ำหนักในการคาดหมายว่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าตัวอื่นว่า ม้าเต็ง หรือ ม้าตัวเต็ง.      ในระหว่างม้าเต็งด้วยกัน ม้าตัวใดคาดว่าจะชนะเลิศได้ลำดับที่ ๑ เรียกว่า ม้าเต็งหนึ่ง.     ม้าตัวที่คาดว่าจะได้ที่ ๒ เรียกว่า ม้าเต็งสอง.      น่าสังเกตว่ามีใช้เฉพาะ เต็งหนึ่ง กับ เต็งสอง เท่านั้น มากกว่า ๒ ไม่มีใช้

          ต่อมาได้นำคำว่า ตัวเต็ง มาใช้ในการแข่งขันอื่น ๆ ด้วย เช่น เขาเป็นตัวเต็งที่จะได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.