ตั้งไข่

          ตั้งไข่ เป็นสำนวน อธิบายอาการของเด็กทารกเมื่อมีอายุได้ ๗-๘ เดือน จะเริ่มยืน แต่กำลังขายังไม่แข็งพอ ยืนอยู่ไม่ได้ ยืนแล้วก็ทรุดลง ยืนแล้วก็นั่งลง ล้ม ๆ ลุก ๆ คล้ายการนำไข่มาตั้ง 

          ไข่มีลักษณะกลมมนจะวางตั้งขึ้นตรง ๆ ไม่ได้ ต้องมีที่รองจึงจะอยู่ได้  จึงเรียกอาการที่เด็กยืนขึ้นแล้วล้มลงว่า เหมือนกับการตั้งไข่ พอเด็กหัดยืน ก็จะมีบทร้องให้เด็กสนใจว่า ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน ไข่ตกดิน ใครจะกินไข่เน้อ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.