ตาย (๒)

          ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้เสนอคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าตายซึ่งไม่ได้หมายถึงการเสียชีวิตไปแล้วหลายคำ ฉบับนี้ผู้เขียนขอเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ตาย ต่อจากฉบับที่แล้ว โดยขอยกตัวอย่างการนำคำว่าตายไปใช้ในภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย ดังนี้

          คนตายขายคนเป็น หมายถึง คนตายมีหนี้สินให้ลูกหลานต้องชดใช้ หรือหมายถึง จัดงานศพอย่างฟุ่มเฟือยเกินฐานะจนเกิดหนี้สิน ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด หมายถึง ตัดเยื่อใยไม่ขาด(มักใช้แก่พ่อแม่ที่รักลูกมากถึงจะโกรธจะเกลียดอย่างไรก็ตัดไม่ขาด)  จับตัววางตาย หมายถึง กำหนดลงไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง กำหนดตัวบุคคลให้ประจำหน้าที่โดยเฉพาะ  ตกม้าตาย หมายถึง แพ้ เสียเชิง ตัดเป็นตัดตาย หมายถึง ตัดขาดจากกันอย่างเด็ดขาด ตัวตายตัวแทน หมายถึง ผู้ที่รับช่วงทำงานติดต่อกันไปไม่ขาดตอน หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย หมายถึง หนุ่มบริสุทธิ์ได้แม่ม่ายอายุมากเป็นภรรยา ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึง คนที่พูดพล่อยจนได้รับอันตราย ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่เย็นจะดิ้นตาย หมายถึง มุ่งหวังจะสบายต้องทำงาน ถ้าเกียจคร้านจะลำบากยากจน หวานลิ้นกินตาย หมายถึง หลงเชื่อคำพูดเพราะ ๆ หรือคำสรรเสริญเยินยอ จะได้รับความลำบากในภายหลัง

          นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าตายซึ่งใช้ในความหมายของการสิ้นชีวิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้

          ตายซาก หมายถึง ตายทิ้งร่างแห้งอยู่ ตายทั้งกลม หมายถึง ตายทั้งหมด ตายทั้งแม่ทั้งลูก เรียกหญิงที่ตายพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้องว่า หญิงตายทั้งกลม ตายเป็นเบือ หมายถึง ตายมากมายเกลื่อนกลาดไปเหมือนถูกยาเบื่อ ตายโหง หมายถึง ตายผิดธรรมดาโดยอาการร้าย เช่น ถูกฆ่าตาย ตกนํ้าตาย และ ตายคาที่ หมายถึง ตายทันทีตรงที่เกิดเหตุ ซึ่งเทศกาลใดมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน สิ่งที่เกิดขึ้นเสมอคืออุบัติเหตุ เมาแล้วขับ อาจทำให้ตายคาที่ได้ เทศกาลปีใหม่ปีนี้ ขอให้ท่านผู้อ่านที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะ.

  อารี  พลดี