ตาล

          ตาล เป็นชื่อพืชจำพวกปาล์ม  มีลำต้นสูง เป็นไม้อายุยืนเป็นร้อยปี  ให้ผลเมื่อมีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป  เนื้อไม้ตาลเป็นเส้น แข็งและทน. ต้นตาลมีใบใหญ่  ก้านใบแข็งแรงและยาวออกไป เรียกก้านของใบว่า ทางตาล.  ผลตาล เมื่อยังอ่อนเปลือกยังเป็นสีเขียวจะตัดตอนหัวที่เรียกว่า หัวตาล หรือหัวตาลอ่อน ทำอาหารกิน เช่น ต้มกับปลาร้า ต้มกะทิกินเป็นผัก.   

          ภายในผลมีสิ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายเมล็ด เรียกว่า ลูกตาล. ในผลตาล ๑ ผล มีลูกตาล ๒ หรือ ๓ ลูก.  การแกะลูกตาลออกจากผลใช้มีดเฉาะเปลือก แล้วงัดลูกตาลออกมา จึงเรียกส่วนนี้ว่า ลูกตาลเฉาะ   ลูกตาลเฉาะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมน ค่อนข้างแบน และเป็นลอน ๒ ลอน  จึงมีผู้เรียกว่า ลอนตาลหรือเรียกว่า เต้าตาล และเต้าตาลเฉาะ.  เต้าตาลมีเปลือกบาง ๆ มีรสฝาด  ภายในเต้าตาลมีน้ำใส ๆ มีรสหอมหวาน    เต้าตาลที่อ่อนปอกเปลือกกินสด ๆ ก็ได้  จะเชื่อม หรือใส่น้ำเชื่อมและน้ำแข็ง ก็ได้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.