ตาสว่าง

          คำว่า ตาสว่าง หมายความว่า นัยน์ตาที่เคยมัวมองเห็นไม่ชัดเจนนั้น กลับมองเห็นได้ดีขึ้น เช่น พอใช้ยาหยอดตาแล้ว ฉันรู้สึกว่าตาสว่างขึ้น. หลังจากไปผ่าตัดต้อกระจกมา คุณยายก็รู้สึกว่าตาสว่าง มองอะไรได้ชัดมากขึ้น

          อีกความหมายหนึ่ง ตาสว่าง คือ ตื่นขึ้นมาแล้วนอนไม่หลับอีก เช่น หมู่นี้ไม่รู้เป็นอะไร พอตีสองตีสามตื่นขึ้นมาแล้วตาสว่าง ไม่หลับอีกจนรุ่งเช้า. หมายความว่า ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ง่วงงัวเงียก็ได้ เช่น วันนี้หลานชายจะไปเข้าค่าย พอปลุกตอนเช้ามืด แกก็ตาสว่างลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉง ปรกติจะนั่งงัวเงียอยู่อีกนาน

          คำว่า ตาสว่าง โดยปริยายหมายความว่า เข้าใจขึ้นมาแล้วว่าอะไรผิดอะไรถูก หลังจากหลงเข้าใจผิดหรือหลงผิดมานาน เช่น หลังจากหลงไปเข้ากับพวกนั้นอยู่นาน ตอนนี้เขาตาสว่างขึ้นแล้ว รู้ว่าใครเป็นฝ่ายถูก. ใช้ว่า หูตาสว่าง ก็มี เช่น เธอต้องฟังข่าวจากหลาย ๆ แห่ง จะได้หูตาสว่างขึ้นบ้าง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.