ตำนานเมืองลับแล

          เมืองลับแลมีตำนานเล่าต่อ ๆ กันมาช้านานว่า ชายหนุ่มผู้หนึ่งใช้อุบายตามหญิงสาวลึกลับนางหนึ่งเข้าสู่เมืองลับแลได้ และพบว่าทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิง เขาได้คำอธิบายว่า เมืองนี้ถือวาจาสัตย์มั่น ผู้ชายไม่อาจรักษาสัตย์ได้เท่าผู้หญิง จึงถูกขับออกจากเมืองไปจนสิ้น ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วล้วนแต่เป็นแม่หม้าย  ชายผู้นั้นหลงรักนางที่เขาตามมา จึงรับว่าจะรักษาสัตย์เพื่อให้ได้อยู่กินกับนางในเมืองลับแลนั้น แต่แล้ววันหนึ่งก็เสียสัตย์ด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อย  ผลคือเขาต้องถูกขับออกจากเมืองลับแลไปเช่นเดียวกับชายคนอื่น ๆ  ก่อนเดินทาง ภรรยาของเขาจัดข้าวปลาลงย่ามให้เป็นเสบียง และบรรจุขมิ้นลงไปจนเต็มย่าม ระหว่างเดินทางชายหนุ่มรู้สึกว่าย่ามนั้นหนักขึ้นเรื่อย ๆ จึงหยิบขมิ้นทิ้งไปตลอดทาง เมื่อชายหนุ่มกลับถึงบ้านบิดามารดาของตน ก็พบว่า ขมิ้นที่เหลือติดย่ามเพียงแง่งเดียวกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ เขารีบกลับไปทุกที่ที่ทิ้งขมิ้นไว้ ก็พบว่าขมิ้นเหล่านั้นงอกเป็นต้นจนหมดสิ้น  เขาพยายามหาทางกลับเข้าสู่เมืองลับแลอีก แต่หาเท่าใดก็ไม่พบ ได้แต่เดินคอตกกลับสู่หมู่บ้านของตน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.