ติดใจ

          ติดใจ ประกอบด้วยคำว่า ติด กับ ใจ. คำว่า ติด มีหลายความหมาย เป็นต้นว่า หมายความว่าทำให้อยู่ด้วยกันไม่หลุดออก เช่น ติดแสตมป์. หมายความว่า ไม่มีช่องว่างในระหว่าง เช่น เราพักห้องติดกัน. หมายความว่า ไปต่อไม่ได้ เช่น รถติด. หมายความว่า ชอบอย่างขาดไม่ได้ เช่น เธอติดละคร. หมายความว่า ได้รับเชื้อโรค เช่น พี่ติดหวัดจากน้อง. และหมายความว่า จุด เช่น แม่ติดไฟต้มน้ำร้อน

          คำว่า ติด ที่หมายถึง ชอบอย่างขาดไม่ได้ เมื่อประสมกับคำว่า ใจ เป็น ติดใจ หมายถึง ชอบและอยากประสบอีก เช่น ฝีมือหมี่กรอบของแม่ ใคร ๆ กินแล้วก็ติดใจ. ปีที่แล้วผมมาเที่ยวหมู่บ้านนี้แล้วติดใจ ปีนี้เลยมาอีก. ชายหนุ่มติดใจสาวน้อยข้างบ้าน

          คำว่า ติด ที่หมายถึง อยู่กับที่ ไปต่อไม่ได้ เมื่อประสมกับคำว่า ใจ เป็น ติดใจ หมายถึง ค้างอยู่หรือฝังอยู่ในใจ เช่น เจ้าทุกข์ไม่ติดใจเอาเรื่อง. ผู้ฟังไม่ติดใจสงสัยคำชี้แจง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.