ตือฮวน

          ตือฮวน เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่า ตือฮวง หมายถึง ลำไส้ใหญ่ของหมู. ในภาษาจีนแต้จิ๋ว ตือฮวง มีความหมายตามตัวอักษรว่า คนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมู อันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้น ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า ตือตึ๊ง แต่คำว่า ตือตึ๊ง อาจแปลได้ว่า คนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมู ดังนั้น ชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียก ตือตึ๊ง เป็น ตือฮวง และเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่า ตือฮวน

          ชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้ หรือต้มกับผักกาดดอง ส่วนคนไทยใช้คำว่า ตือฮวน เรียกอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่าง ๆ ของหมู ต้มรวมกับผักกาดดอง บางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.