ตุกติก

          ตุกติก เป็นภาษาปาก ใช้ในความหมายว่า ส่อแววคดโกงไม่ตรงไปตรงมา ใช้ชั้นเชิงหรือเล่ห์เหลี่ยมหลีกเลี่ยงกฎหรือระเบียบข้อบังคับ หรือทุจริต เพื่อผลประโยชน์ฝ่ายตนเอง เช่น ผมสอนลูกศิษย์ของผมเสมอให้เล่นฟุตบอลอย่างตรงไปตรงมาไม่ให้ตุกติก เช่นขัดขาฝ่ายตรงข้าม. คุณต้องระวังเวลาก่อสร้างบ้าน เพราะผู้รับเหมาบางคนชอบตุกติกเปลี่ยนวัสดุ ทำให้มีคุณภาพลดลง. คุณสมศรีทำงานด้านการเงินมา ๑๐ กว่าปีแล้วไม่เคยตุกติกเลย ไว้ใจได้ เงินไม่เคยขาดบัญชีสักวันเดียว. ตุกติก อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง แกว่งไปมา เช่น สร้อยข้อมือของเธอมีตุ๊กตาห้อยตุกติก. สายคล้องโทรศัพท์มือถือมีกระดิ่งเล็ก ๆ ห้อยตุกติก. คำว่า ตุกติก ในความหมายนี้ใช้ว่า ตุ๊กติ๊ก ก็ได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.