ต่อยหอย

          คำว่า ต่อยหอย ประกอบด้วยคำว่า ต่อย กับ หอย  คำว่า ต่อย หมายถึง เอาของแข็งหรือของหนักเคาะ ตี หรือทุบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แตกหรือหลุดออก เช่น ต่อยหิน. ต่อยมะพร้าว. ต่อยมะขวิด.  

          ต่อยหอย เป็นสำนวนหนึ่งในภาษาไทย หมายถึง พูดฉอด ๆ พูดไม่หยุดปาก

          สำนวนนี้มาจากการต่อยหอยเช่นหอยนางรมที่เกาะอยู่ตามหิน วิธีการต่อยเอาหอยนางรมออกมานั้น ทำได้โดยใช้ค้อนเล็ก ๆ เคาะให้เปลือกแตกออก เพื่อเอาตัวหอยที่อยู่ข้างใน เสียงค้อนกระทบเปลือกหอยจะดังอยู่เรื่อย ๆ ผู้ที่พูดไม่หยุดจึงเปรียบว่า พูดอย่างกับต่อยหอย หรือ พูดเป็นต่อยหอย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.