ต่าง

          ต่าง มีหลายความหมาย  ความหมายหนึ่งแปลว่า แยกกัน ไม่รวมกัน เช่น ถึงเราจะเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน แต่ก็ต่างคนต่างอยู่.  หมายความว่า ซึ่งกันและกัน ก็ได้ เช่น เราไปประสบอุบัติเหตุด้วยกัน จึงต่างดูแลกันและกัน.  ตายายคู่นี้รักกันดีต่างก็เอาใจกัน.  ต่างอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ผิดแผกกัน ไม่เหมือนกัน เช่น พี่น้อง ๒ คนนี้ต่างกัน คนหนึ่งอ้วนขาว สวยหวาน อีกคนหนึ่งผอม ผิวคล้ำ สวยคม.   หมายความว่า ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ไม่ใช่คนเดียวกัน เช่น พี่น้องพ่อแม่เดียวกันยังมีความคิดไม่เหมือนกัน  คนเราต่างพ่อต่างแม่จะให้เหมือนกันได้อย่างไร. ถ้าต้องการแสดงความหมายว่า  ไม่เหมือนกับสิ่งใด จะใช้ว่า ต่างกับ  หรือ ต่างกันกับ เช่น เดี๋ยวนี้เขาสวยขึ้นมากเพราะรู้จักแต่งตัว ต่างกับแต่ก่อนที่ไม่ค่อยสนใจแต่งเนื้อแต่งตัวเท่าไร. คนไทยเดี๋ยวนี้ต่างกับแต่ก่อนที่ไม่ค่อยยิ้มและไม่ค่อยมีน้ำใจให้กัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.