ต้นสาละลังกา

           ต้นสาละลังกา หรือต้นลูกปืนใหญ่ เป็นพืชในวงศ์จิก มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอน ประเทศศรีลังกาได้พันธุ์มาจากอเมริกาใต้มาปลูกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๒ ส่วนประเทศไทยนำมาปลูกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๐ เรียกว่า สาละลังกา

           สาละลังกา เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ประเภทไม้ผลัดใบ เปลือกลำต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่องและเป็นสะเก็ด ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับตามปลายกิ่ง  ดอกใหญ่มีสีชมพูอมเหลืองและแดง ก้านช่อยาว ออกตามโคนต้นและลำต้น กลีบดอกแข็ง หักง่าย มีเกสรตัวผู้เป็นจำนวนมาก มีกลิ่นหอมแรง ผลกลมใหญ่  ผลแห้งเปลือกแข็งสีน้ำตาล

           ชาวศรีลังกาถือว่าสาละเป็นไม้มงคลเพราะดอกสวยและมีกลิ่นหอม จึงนิยมนำไปถวายพระ มักปลูกในบริเวณวัดและปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในประเทศเขตร้อน สาละลังกาไม่ใช่ต้นสาละในพุทธประวัติคนทั่วไปเข้าใจผิดด้วยชื่อสาละเหมือนกัน

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.