ถอยกันคนละก้าว

          ถอยกันคนละก้าว เป็นสำนวน หมายความถึง อาการที่คู่กรณีซึ่งพิพาทกันต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนกันคนละนิดเพื่อความสงบสุข ประนีประนอม เช่น เขาว่าเธอเอาเปรียบ เธอก็ว่าเขาโกง ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเรื่องก็คงไม่จบ ถอยกันคนละก้าวดีไหม. ถ้าต่างฝ่ายต่างคิดจะเอาชนะกันฝ่ายเดียว ไม่ยอมถอยกันคนละก้าว ก็คงไม่สามารถจะเจรจากันได้.

          คนที่ไม่ถูกกัน ถ้ามาเผชิญหน้ากันก็อาจจะด่าว่า หรือทำร้ายกันได้. เมื่อต่างฝ่ายต่างถอยแม้เพียงคนละก้าวเดียว ก็จะทำให้ไม่ถึงเนื้อถึงตัวกัน ไม่ทำร้ายกัน ทำให้เรื่องสงบได้. ถอยกันคนละก้าว จึงเป็นสำนวน หมายความว่า ยอมให้กันคนละนิด หรือลดความโกรธแค้นอาฆาตลงคนละนิดเพื่อความสงบสุข

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.