ถั่วพู

          ถั่วพู คือ ถั่วที่ใช้ฝักกินเป็นผัก ฝักมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม มีครีบยาว ตรงเหลี่ยมทั้ง ๔ ตลอดความยาวของฝัก ถั่วนี้มีชื่อว่า ถั่วพู สะกดว่า พอ พาน สระอู พู ไม่มีเสียง ล ลิง ควบ  คำว่า พู นี้เหมือนกับพูของทุเรียน หรือโคนไม้ที่ขึ้นเป็นพู ส่วน พลู สะกดว่า พอ พาน ลอ ลิง สระอู เป็นชื่อไม้เถาที่ใช้ใบเคี้ยวกินกับหมากและปูน  คำว่า พู ใน ใบพลู มีรสเผ็ด คำว่า พู ใน ใบพลู กับ ถั่วพู นั้น ต่างกันตรงที่ ถั่วพู ไม่มีตัว ลอ ลิง ควบ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.