ถูกต้อง

          คำว่า ถูกต้อง เป็นคำประสม ประกอบด้วย ถูก กับ ต้อง ซึ่งมีความหมายพื้นฐานเหมือนกัน คือหมายถึง โดน หรือ สัมผัส เช่น หม้อแกงยังร้อนอยู่ อย่าเอามือไปถูก.  ไม่รู้ว่ามือไปถูกอะไรมา เป็นผื่นคันไปทั่วเลย. ของบางอย่างที่วางให้ชมในพิพิธภัณฑ์ ห้ามแตะต้องเด็ดขาด.  สุภาพบุรุษย่อมไม่แตะเนื้อต้องตัวผู้หญิง. คำว่า ถูกต้อง ก็มีความหมายว่า โดน หรือ สัมผัส ด้วย เช่น อย่าถูกต้องสิ่งของเหล่านี้เพราะจัดเรียงไว้ดีแล้ว. ในปัจจุบันคำว่า ถูกต้อง ใช้มากในความหมายว่า ไม่ผิด เช่น คำตอบของคุณถูกต้องแล้ว. การนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ปวดหลังได้. ถ้าเลือกคำสั่งในโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง ก็จะส่งข้อความไม่ได้. ถ้าคนทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งทางกฎหมายและจริยธรรม สังคมก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญ. เขาตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าอาจถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิ. แม้จะมีคนเสนอเงินให้จำนวนมาก แต่เขาก็ไม่ยอมรับเพราะเป็นเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.