ทรุด

          คำว่า ทรุด มาจากภาษาเขมร ทฺรุฑ (อ่านว่า ตฺรุ๊ด) คำว่า ทรุด หมายถึง ยุบลง ลดระดับลง เช่น เขาถูกต่อยจนดั้งจมูกทรุด. ตึกหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานก็ทรุดเสียแล้ว. ร่างของเขาทรุดฮวบลงกองกับพื้น.

          เมื่อใช้คำว่า ทรุด กับคำที่มีความหมายทางนามธรรม ทรุด จะหมายถึง ต่ำลง เลวลง เช่น ภาวะเศรษฐกิจทรุดหนัก. ฐานะของเขาทรุดลงมาก. อาการของคนไข้มีแต่ทรงกับทรุด.

          คำว่า ทรุด อาจตามด้วยคำว่า ตัว หรือ กาย เป็น ทรุดตัว หรือ ทรุดกาย เช่น เขาทรุดกายลงนั่ง. เขาทรุดตัวลงกราบแม่.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.