ทลาย-ทะลาย

          คำที่ออกเสียงว่า ทะ-ลาย มี ๒ คำ เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน.  ทลาย คำแรก แปลว่า แตก หัก พัง หรือทำให้พัง เช่น เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทำให้เจดีย์เก่าคู่บ้านคู่เมืองทลายลง  ข้าศึกทลายกำแพงเมืองลงได้โดยจุดไฟเผารากกำแพงและใช้ซุงท่อนใหญ่ระดมกระแทก.  คำว่า ทลาย แผลงเป็น ทำลาย แปลว่า ทำให้พัง. 

          ทลาย มักใช้คู่กับ พัง เป็น พังทลาย หมายความว่า แตก หัก พัง  เช่น สึนามิทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งทะเลพังทลายไปเป็นแถบ. โดยปริยายหมายความว่า ล้มเหลว ไม่ได้ดังหวัง เช่น ความฝันที่เขาจะได้ไปเรียนต่อเมืองนอกต้องพังทลายลงเมื่อพ่อเสียชีวิต

          ทะลาย คำที่ ๒ หมายถึง ช่อของผลไม้ที่ออกเป็นกลุ่มรวมกันโดยเฉพาะมะพร้าวและหมาก เรียกว่า ทะลายมะพร้าว  ทะลายหมากทะลาย ที่เขียนมีสระอะนี้ใช้เป็นลักษณนามของมะพร้าวและหมากด้วย เช่น เขาซื้อหมากมาฝากคุณย่า ๒ ทะลาย  มะพร้าวทะลายที่อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นมะพร้าวกะทิ ๓ ลูก

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.