ทะเลสาบ

          ทะเลสาบ หมายถึง แอ่งน้ำใหญ่มาก มีแผ่นดินล้อมรอบหรือเกือบรอบ. ทะเลสาบส่วนมากมีน้ำจืด  และมักจะไม่มีทางให้น้ำไหลออกทะเลโดยตรง เช่น ทะเลสาบเขมร  ทะเลสาบเจนีวา  ทะเลสาบใหญ่ทั้งห้าทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา. ทะเลสาบมีขนาดและความลึกต่าง ๆ กัน  คำว่า ทะเลสาบ  ประกอบด้วยคำว่า ทะเล  กับ สาบสาบ เป็นคำที่รับมาจากภาษาเขมร  แปลว่า จืด  ทะเลสาบ จึงเป็นทะเลน้ำจืด   เป็นคำบัญญัติให้ตรงกับคำว่า lake  ในภาษาอังกฤษ  ซึ่งหมายถึงแอ่งน้ำใหญ่ที่อยู่ในแผ่นดิน  หรือแอ่งน้ำที่ล้อมรอบด้วยผืนดินนั่นเอง. ทะเลสาบอาจมีทางเชื่อมติดต่อกับทะเล. ส่วนทะเลสาบที่มีน้ำเค็มเป็นทะเลสาบที่มีทางติดต่อกับทะเล เช่น ทะเลสาบสงขลาซึ่งมีทั้งน้ำกร่อยและน้ำเค็ม. ทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี คือ ทะเลเดดซี  (Dead Sea) อยู่ตรงเส้นเขตแดนระหว่างประเทศอิสราเอลกับประเทศจอร์แดน  เป็นทะเลสาบที่มีน้ำเค็มจัดมาก.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.