ทัก-ท้วง-ทักท้วง

          คำว่า ทักท้วง ประกอบด้วยคำว่า ทัก และคำว่า ท้วง ทั้ง ๒ คำนี้ต่างก็หมายถึงบอกข้อบกพร่องผิดพลาดของผู้ที่เราพูดด้วย แต่ความหมายต่างกันเล็กน้อย

          คำว่า ทัก มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งคือ เตือนให้รู้ข้อผิดพลาดซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่รู้หรือบอกสิ่งผิดปรกติ เช่น น้องทักว่าพี่ลืมปิดหน้าต่าง. แม่ทักว่ากระโปรงเปื้อน.

          ส่วนคำว่า ท้วง หมายถึง กล่าวทันทีที่เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำผิด เช่น ลูกค้าท้วงว่าเจ้าของร้านทอนเงินให้ไม่ครบ.

          คำว่า ทัก กับคำว่า ท้วง อาจใช้ซ้อนกันเป็น ทักท้วง หมายถึง กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองว่ายังไม่เห็นด้วย เช่น คุณเห็นว่าเขาทำผิด ทำไมถึงไม่ทักท้วง. นักวิชาการทักท้วงบางประเด็นในรัฐธรรมนูญ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.