ทัด

          ทัด  มีความหมายว่า   สอดหรือเสียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ตรงซอกเหนือใบหู  เช่น  ผู้ที่รำสีนวลทัดดอกไม้ดอกโต.  เจ้าเงาะทัดดอกไม้แดง.   เนื่องจากที่ที่ทัดดอกไม้อยู่เหนือหู จึงใช้คำว่า ทัดหู ด้วย  เช่น  เอาผมทัดหูไว้จะได้ไม่รกหน้า.  คำว่า ทัด  ใช้เป็นคำเรียกทรงผมผู้หญิงในสมัยก่อนทรงหนึ่ง   ด้านหลังตัดผมสั้นแค่ท้ายทอย และตัดไล่ขึ้นข้างบนเล็กน้อย  ด้านข้างเจียนให้สั้นพอควร  แต่ไว้จอนยาว  เอาจอนนั้นไว้เกี่ยวกับดอกไม้หรือเครื่องประดับ  เรียกผมทรงนั้นว่า ผมทัด.  คำว่า ทัด ปรากฏในคำอักคำหนึ่ง คือ ทัดดอกไม้  เป็นคำเรียกส่วนอวัยวะบริเวณระหว่างหูกับขมับ  เป็นส่วนที่กะโหลกศีรษะบางกว่าส่วนอื่น และมีหลอดเลือดแดงพาดผ่าน จึงมักเป็นจุดอ่อนให้ศัตรูทำร้าย  เช่น เมื่อโจรจะเข้ามาทำร้าย เขาก็ใช้ไม้ตะพดในมือฟาดไปตรงทัดดอกไม้  โจรผู้นั้นก็ล้มลงหมดฤทธิ์ไปทันที.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.