ทัพ

          ทัพ หมายถึง กองทหาร หมู่ทหารจำนวนมากที่ยกไปต่อสู้กับข้าศึก. แบ่งเป็น กองทัพบก คือ กองทหารที่ผ่านการฝึกรบภาคพื้นดิน. กองทัพเรือ คือกองทหารที่ผ่านการฝึกรบโดยใช้เรือเป็นพาหนะ.  และ กองทัพอากาศ คือกองทหาร ซึ่งฝึกการรบโดยใช้เครื่องบินเป็นพาหนะ. การจัดทัพแต่โบราณแบ่งกองทัพเป็น ทัพหน้า คือกองทหารที่ยกนำหน้า  ทัพหลวง หมายถึง กองทัพหลักที่มีแม่ทัพใหญ่คุมไป และทัพหลัง คือกองทหารซึ่งตามหลังไป คอยสนับสนุนทัพหลวง

          คำว่า ทัพ ยังใช้หมายถึง ฝูงคนหรือฝูงสัตว์จำนวนมาก เช่น กองทัพมด หมายถึง มดจำนวนมากที่ขนไข่ขนอาหารเพื่อหนีน้ำ โดยปริยายหมายถึง คนกลุ่มหนึ่งที่ทะยอยลักลอบขนของหนีภาษีอย่างต่อเนื่องไปจำหน่าย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.