ทางลัด

          ทางลัด  มาจากคำว่า ทาง กับคำว่า ลัด. คำว่า ทาง  หมายถึง แนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร เช่น ทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง ทางลาด. ทาง ยังหมายถึง วิถีทาง เช่น ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ.  ลัด หมายถึง ตัดตรงไปเพื่อย่นระยะทาง ย่นระยะเวลา เช่น เดินลัดตัดทุ่ง อย่าเดินลัดสนาม หรือหมายถึง การกระทำซึ่งลุล่วงได้โดยตรงและเร็วกว่าการกระทำตามปรกติ เช่น เรียนลัด วิธีลัด. ทางลัด จึงหมายถึง ที่หรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจรเพื่อย่นระยะทางหรือย่นระยะเวลา เช่น ถ้าคุณจะไปให้ทันเวลาคุณควรไปทางลัด. มีทางลัดจากถนนสุขุมวิทไปถนนเพชรบุรีหลายทาง.  ซอยพหลโยธิน ๒ เป็นทางลัดระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดีรังสิต 

          ทางลัด  นอกจากจะหมายถึงเส้นทางที่ใช้สัญจรเพื่อไปให้เร็วกว่าเส้นทางปรกติแล้ว ยังหมายถึงวิธีการใด ๆ ซึ่งมักเป็นการกระทำทุจริต เพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่าปรกติ เช่น เขาหันไปทำธุรกิจผิดกฎหมาย เพราะหวังรวยทางลัด จึงถูกจับติดคุก

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.