ทาย

          ทาย มาจากภาษาเขมรว่า ทาย (อ่านว่า เตียย) แปลว่า บอกเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต. ในภาษาไทย ทาย หมายถึง บอกด้วยวิธีเดาหรือคาดการณ์โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็น สถิติ หรือถือตามตำรา เช่น ผมทายว่าไปเที่ยวกันวันพรุ่งนี้เขาต้องสะพายกล้องตัวเก่งมาด้วยแน่ๆ. เดี๋ยวนี้ผู้หญิงในเมืองส่วนใหญ่หน้าอ่อนกว่าวัย ให้ทายก็คงทายไม่ถูกว่าอายุเท่าไร. เขาทายใจผมถูก ว่าผมจะซื้อรถยนต์สีดำ. ลูกดิ้นแรงและเตะท้องแม่บ่อยๆ ตามตำราทายว่าลูกจะเป็นผู้ชาย. เขาส่งไปรษณียบัตรไปทายผลฟุตบอลโลกทุกครั้ง แต่ไม่เคยได้รางวัล. ปัญหาทางวิชาการ เขาตอบได้หมด แต่พอเป็นปัญหาอะไรเอ่ย กลับไม่เคยทายถูกเลย.

          อีกความหมายหนึ่ง ทาย หมายถึง ตอบคำถามด้วยการเดา. เมื่อประสมกับคำว่า ปริศนา เป็น ปริศนาคำทาย หมายถึง ปริศนาเชาวน์ที่คำถามและคำตอบมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษา เช่น อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง คำตอบคือ เต่า.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.