ทีวีสาธารณะ

          ทีวีสาธารณะ หรือโทรทัศน์สาธารณะ หมายถึง สถานีโทรทัศน์ที่สาธารณชนเป็นเจ้าของ คือไม่เป็นของรัฐหรือของบริษัทเอกชน. ในต่างประเทศ ทีวีสาธารณะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากการบริจาคของประชาชน หรือจากเงินภาษีที่รัฐเก็บได้. ในประเทศไทยค่าใช้จ่ายสำหรับทีวีสาธารณะได้มาจากเงินภาษีของราษฎร หรือจากเงินภาษีที่รัฐเก็บได้. ทีวีสาธารณะจึงไม่เป็นกระบอกเสียงของรัฐ และไม่เป็นเครื่องมือของนายทุน นอกจากนี้ยังเป็นทีวีที่ไม่มีโฆษณา มีอิสระเต็มที่ในการรายงานข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รายการที่เสนอต้องเป็นรายการที่มีคุณค่า ให้ความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วประเทศและครอบคลุมทุกกลุ่ม. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนะรายการได้. ทีวีสาธารณะของไทยมีชื่อว่า Thai PBS. ซึ่งย่อมาจาก Thai Public Broadcasting Service เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.