ทุกเมื่อ-ทุกเมื่อเชื่อวัน

          คำว่า เมื่อ หมายถึง ครั้ง คราว ขณะ ใช้บอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์และเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้ว เช่น คุณแม่เป็นลมเมื่อคืนนี้. หรือใช้บอกเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง เช่น คุณแม่เป็นลมเมื่ออ่านจดหมายจบ.

          ทุกเมื่อ หมายถึง ทุกขณะ ทุกเวลา ตลอดเวลา เสมอ เช่น บ้านนี้ยินดีต้อนรับเธอทุกเมื่อ. ฉันจะให้กุญแจเธอไว้ เธอมาใช้ห้องนี้ได้ทุกเมื่อ.

         ถ้าใช้ว่า ทุกเมื่อเชื่อวัน หมายความว่า ตลอดไป ตลอดเวลาไม่ว่างเว้น ตลอดเวลาอันยาวนาน เช่น กระแสน้ำเซาะตลิ่งอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐