ทุเรียน

          ทุเรียน เป็นคำยืมจากภาษามลายู ดูรียัน. ดูรี แปลว่า หนามหรือก้างปลา. ดูรียัน จึงแปลว่า ผลไม้ที่มีหนาม

          ไทยคงเรียกผลไม้มีหนามชนิดนี้ว่าทุเรียนมานานแล้ว เพราะในพระไอยการลักขณโจร พ.ศ. ๑๙๐๓ ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง กำหนดโทษผู้ลักถอนหรือตัดต้นทุเรียนเล็กให้ปรับไหมต้นละ ๘๐๐๐๐ เบี้ย  ถ้าเป็นต้นใหญ่มีผล ให้ปรับไหมต้นละ ๒๐๐๐๐๐ เบี้ย  เมื่อเทียบกับผลไม้อื่น ๆ เช่น มังคุด มะม่วง ลางสาด มะพร้าว กำหนดโทษผู้ลักถอนหรือตัดต้นทุเรียนไว้หนักที่สุด แสดงว่าทุเรียนเป็นไม้ผลสำคัญ มีราคาแพงที่สุด สาเหตุที่ทุเรียนราคาแพงก็เพราะมีรสอร่อย จนมีคำกล่าวในสมัยนั้นว่า “ได้กินทุเรียนสักพูหนึ่งถึงจะเป็นทาสก็ไม่ว่า”

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.