ท้อง (๑)

          ท้อง ความหมายหนึ่ง หมายถึง สิ่งที่กว้างใหญ่ เวิ้งว้าง เช่น ท้องฟ้า ท้องนา ท้องทุ่ง ท้องน้ำ ท้องทะเลท้องฟ้า หมายถึง ผืนฟ้าอันกว้างใหญ่ เวิ้งว้าง เช่น ท้องฟ้าเวลารุ่งอรุณมีสีเงินสีทองสดใสงดงาม. ท้องฟ้าในยามค่ำมีดวงดาวส่องประกายอยู่.  ท้องนา หมายถึง ผืนนาอันกว้างใหญ่ทั้งหมด เช่น ชาวนาต้องทำงานกรำแดดกรำฝนอยู่ในท้องนา.  คำว่า ท้องนา มักจะเสริมสร้อยเป็นคำว่า ท้องไร่ท้องนา เช่น พอเรียนจบเขาก็ขอไปทำงานต่างจังหวัด บอกว่าอยู่กลางท้องไร่ท้องนาสบายใจดีกว่าอยู่ในเมือง.  ท้องทุ่ง หมายถึง ที่โล่งที่เป็นทุ่ง  ท้องทุ่งเป็นที่ปลูกพืชต่าง ๆ. คำว่า ท้องทุ่ง มักจะใช้เป็นคำซ้อนว่า ท้องทุ่งท้องนา ซึ่งหมายถึง ท้องนา นั่นเอง เช่น ปัจจุบันนี้ท้องทุ่งท้องนาชักจะหายกลายเป็นบ้านจัดสรรไปหมด.  ท้องน้ำ หมายถึง ผืนน้ำซึ่งมองดูกว้างขวางและเวิ้งว้าง. ท้องทะเล หมายถึง ทะเลที่กว้างใหญ่ เช่น ท้องทะเลของไทยเป็นแห่งทรัพยากรอันอุดม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.