นกกระจอก

          นกกระจอก เป็นนกตัวเล็ก ๆ ที่พบเห็นได้ทั่วไป ขนเป็นสีน้ำตาล เป็นนกที่เปรียว บินหนีไปได้รวดเร็ว เลี้ยงไม่เชื่อง แต่มักจะมาทำรังอยู่ตามชายคาบ้าน บางคนก็อาจนำลูกมะพร้าวมาทำเป็นรัง ห้อยไว้ตามชายคาให้นกมาอาศัยอยู่. แม้จะอยู่ใกล้คน แต่นกกระจอกก็จะไม่เชื่องเหมือนนกอื่นที่อาจเลี้ยงให้เชื่องได้. นกกระจอกจึงนำมาเปรียบกับคนที่มีนิสัยดื้อรั้น เอาแต่ใจตนเอง ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ ไม่ยอมทำตามคำสั่งหรือคำบอกของผู้อื่น ว่า เป็นนกกระจอกเลี้ยงไม่เชื่อง.

          ชื่อนกนี้ เดิมเรียกว่า นกจอก แต่มีการแทรกเสียง อะ ระหว่างคำว่า นก กับ จอก. นกจอก จึงกลายเป็น นกกระจอก เช่นเดียวกับคำว่า ตกใจ ที่มีคนออกเสียงว่า ตกกะใจ. ตุ๊กตา ออกเสียงว่า ตุ๊กกะตา. นกจอก จึงเป็น นกกะจอก แล้วเติม ร เป็น นกกระจอก

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.