นาก-นาค

          คำว่าที่ออกเสียงว่า [นาก] มีหลายความหมาย

          นาก ความหมายหนึ่ง หมายถึง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายพังพอน ขนเกรียนเป็นมัน มีขา ๔ ขา มีแผ่นพังผืดขึงระหว่างนิ้ว หางแบน ว่ายน้ำได้เก่งพอ ๆ กับปลา จับปลากินเป็นอาหาร. อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง โลหะผสม ประกอบด้วยทองคำ เงิน กับทองแดง ทำให้มีสีทองปนแดง. นิยมใช้ทำรูปพรรณต่าง ๆ เช่น เข็มขัดนาก. ตะปิ้งนาก. กำไลนาก.

          ส่วนคำว่า นาค หมายถึง สัตว์ในนิยาย มีลักษณะเป็นงูใหญ่มีหงอน. นอกจากนี้ยังหมายถึงผู้ชายที่โกนผมเตรียมตัวบวชเป็นพระหรือเณรด้วย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.