น้อง-น้อง ๆ

          คำว่า น้อง หมายถึง ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดทีหลัง เรียกลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นลูกของลุงป้าหรือน้าอา และมีอายุน้อยกว่าว่า น้อง หรือเรียกเพื่อนที่มีอายุน้อยกว่าว่า น้อง ก็ได้.  โดยปริยายใช้หมายถึง พืชหรือผลไม้ที่ออกผลทีหลัง เช่น หมากทะลายน้อง ใช้คู่กับ หมากทะลายพี่ เป็นต้น

          เมื่อใช้เป็นคำซ้ำว่า น้อง ๆ หมายถึง กลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า เช่น งานนี้คุณไม่ต้องลงมือเองหรอก ปล่อยให้น้อง ๆ เขาทำกันเถิด. และใช้เป็นสำนวน หมายถึง เช่น มีคุณสมบัติใกล้เคียง เช่น ลูกสาวเธอสวยขนาดน้อง ๆ นางสาวไทยเชียวนะ. หมายถึง มีความสำคัญเกือบเท่า ผู้ชายคนนั้นน่ะไม่ใช่ย่อยนะ น้อง ๆ ผู้จัดการทีเดียว หรือหมายถึง จวนจะได้เป็น มีข่าวว่าตอนนี้ตำแหน่งเขาน้อง ๆ อธิบดีเข้าไปแล้ว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.