บัวกระด้ง

          บัวกระด้งมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ บริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอนในประเทศบราซิล ชาวพื้นเมืองเรียกว่า บัวสายยักษ์  ชาวยุโรปเก็บเมล็ดไปปลูกที่ประเทศอังกฤษ เมื่อมีดอกจึงเรียกชื่อว่า บัววิกตอเรีย (Victoria) ตามพระนามสมเด็จพระบรมราชินีนาถของอังกฤษในขณะนั้น

          ในประเทศไทย พระยาประดิพัทธ์ภูบาลสั่งเมล็ดบัววิกตอเรียมาจากอังกฤษ มีดอกเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๖ และให้ชื่อว่า บัวกระด้ง ตามลักษณะของใบที่ตั้งขอบขึ้นสูงเหมือนกระด้ง บัวกระด้งมีหนามที่ก้านใบและก้านดอก สีหลังใบส่วนที่ตั้งขึ้นเป็นขอบมีสีเหลือบชมพู-แดง เมื่อโตเต็มที่ใบจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑ เมตรครึ่ง ต้นหนึ่งมี ๖-๘ ใบ

          ดอกบัวกระด้งมีลักษณะคล้ายดอกบัวสาย แต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ดอกบัวจะเริ่มบานตอนเย็นและบานอยู่ ๒ คืน ก็จะโรย เมื่อดอกโรยจะมีเมล็ดขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเหลือง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.