บ่อน

          คำว่า บ่อน  เป็นทั้งคำนามและคำกริยา. บ่อนที่เป็นคำนาม  มีหลายความหมาย. บ่อน ในภาษาถิ่นอีสาน แปลว่า ที่ เช่น บ่อนนอน หมายถึง บริเวณสำหรับนอน. บ่อน ในภาษาไทยภาคกลาง หมายถึงสถานที่ที่ชุมนุมเพื่อการเล่นสนุกอย่างอื่นด้วย  อย่างในเวลาสงกรานต์ หลายแห่งจะจัดสถานที่เพื่อให้ผู้คนมาชุมนุมเล่นการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ  เช่น  รำโทน  สะบ้า  สักวา  เล่านิทาน   หรือการเล่นอย่างอื่น  ก็เรียกว่า ติดบ่อน  เช่น  สงกรานต์ปีนี้ผู้ใหญ่บ้านติดบ่อนรำวง และหานักร้องลูกทุ่งมาร้องเพลงด้วยนะ.   ปัจจุบัน คำว่า บ่อน หมายถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมนุมเล่นการพนัน  เช่น บ่อนไพ่  บ่อนกาสิโน  บ่อนปลากัด  บ่อนไก่.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.