ปฏิกรรมสงคราม

          ปฏิกรรมสงคราม เป็นศัพท์บัญญัติจากคำภาษาอังกฤษว่า reparation (อ่านว่า เร็บ-เพอร์-เร-ชั่น).

          คำ ปฏิกรรมสงคราม มีความหมายว่า การชดใช้ค่าเสียหายที่ฝ่ายชนะสงครามเรียกร้องเอาจากฝ่ายแพ้สงคราม เช่น เมื่อสงครามอ่าวเปอร์เซียได้ยุติลง โดยอิรักตกลงยอมสงบศึก สหประชาชาติได้บังคับให้อิรักจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่คูเวตเป็นจำนวนเงินมหาศาลด้วย.

          คำ ปฏิกรรมสงคราม เป็นคำที่ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติขึ้น และใช้แพร่หลายภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.